โทรหาเรา คลิกเลย!

โรงงาน ผลิต กล่อง ไปรษณีย์, ซอง ไปรษณีย์, สาย รัด พลาสติก, กล่อง ไปรษณีย์ ฝา ชน, พลาสติก กัน กระแทก, กล่อง ได คั ท, ซอง บั บ เบิ้ ล

สิ่งของใดบ้างที่ไม่สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้?​

สิ่งของใดบ้างที่ไม่สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้?

หากพัสดุที่เราเพิ่งส่งออกไปนั้นไม่ถึงผู้รับหรือถูกส่งกลับมาหาตัวผู้ส่ง คงจะเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังไม่ใช่น้อย ซึ่งเหตุผลที่การขนส่งล่าช้าหรือการขนส่งไม่ไปถึงผู้รับนั้นมีหลายประการ โดยอาจแสดงข้อความบนสถานะการติดตามพัสดุว่า "การขนส่งพัสดุหยุดชะงัก" หรือ "พัสดุถูกส่งกลับไปยังผู้ส่ง" ซึ่งอาจหมายความได้ว่าพัสดุที่คุณส่งนั้นเป็นรายการพัสดุต้องห้าม

 

รายการพัสดุต้องห้ามนั้นมีอยู่หลากหลายรายการ เช่น ยาเสพติดหรือวัตถุระเบิด นอกจากนี้คุณอาจจะตกใจว่าพัสดุทั่วไป เช่น น้ำหอมและน้ำยาทาเล็บก็ถือว่าเป็นรายการพัสดุต้องห้ามด้วยเช่นเดียวกัน โดยเมื่อคุณส่งพัสดุ เคาน์เตอร์ไปรษณีย์อาจสอบถามว่าสิ่งของในพัสดุของคุณคืออะไร เพื่อตรวจสอบว่าพัสดุที่คุณส่งนั้นมีความปลอดภัยหรือไม่ ซึ่งตัวอย่างรายการสิ่งของต้องห้ามที่ไม่สามารถส่งไปต่างประเทศได้มีดังนี้

 

▪ กรด

▪ สเปรย์

▪ อาฟเตอร์เชฟ

▪ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

▪ หนังสัตว์ (ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงในบ้าน)

▪ ของที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ (เช่น งานศิลปะ, โบราณวัตถุ, อัญมณี, ทองคำและเงิน)

▪ แบตเตอรี่ที่มีของเหลว

▪ สารฟอกขาว

▪ เงินสด

▪ ก๊าซความดัน

▪ สินค้าอันตราย / วัสดุอันตราย

▪ วัตถุระเบิด

▪ อาวุธปืนหรือปืนลมไรเฟิล

▪ วัตถุไวไฟทุกประเภท

▪ ขนสัตว์

▪ แก๊สที่ติดไฟได้

▪ สเปรย์ที่ใช้เป็นอาวุธ

▪ หมึกหรือตลับผงหมึก

▪ ผลิตภัณฑ์จากงาช้างและงาช้าง

▪ มีดหรืออาวุธ

▪ สัตว์ที่มีชีวิต

▪ เนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์

▪ เงินและตราสารที่เปลี่ยนมือได้

▪ น้ำยาทาเล็บ

▪ หนังสือเดินทาง

▪ น้ำหอม, อาฟเตอร์เชฟ, และเครื่องหอมอื่น ๆ

▪ พืช

▪ ยาพิษ

▪ สื่อลามกอนาจาร

▪ เมล็ด

▪ ผลิตภัณฑ์ยาสูบและยาสูบ

▪ ห้ามขนส่งบอร์ดลอยได้กับ DHL, FedEx, UPS และ TNT

▪ ห้ามส่งโทรทัศน์กับ TNT และ Hermes

▪ เครื่องใช้ขนาดใหญ่ในครัวเรือน (เช่นหม้อหุงข้าว / ตู้เย็น / เครื่องซักผ้า)

 

นอกจากนี้สิ่งของต้องห้ามยังรวมถึง: สิ่งของที่มีการเสื่อมสภาพในตัวเองที่อาจทำให้พัสดุเปรอะเปื้อน, บุคคล สินค้า หรืออุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย, สิ่งของที่ห้ามขนส่งโดยกฎหมายจากประเทศต้นทาง ประเทศระหว่างเส้นทางขนส่ง หรือประเทศปลายทาง (เช่น ผลิตภัณฑ์จากงาช้างและงาช้าง) สินค้าที่ต้องจ่ายภาษีสรรพสามิต (เช่น สุรา) หรือต้องมีการเฝ้าระวังและต้องมีใบอนุญาตพิเศษ นอกจากนี้สิ่งของบางอย่างต้องถูกขนส่งภายใต้เงื่อนไขและกฎหมายที่กำหนด และสินค้าบางอย่างอาจถูกห้ามไม่ให้ขนส่งทางอากาศ (เช่น ของเหลวในภาชนะแก้ว)

 

ผู้จัดส่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลหรือกฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละประเทศ โดยการขนส่งอาจมีการล่าช้า เนื่องจากอาจมีการตรวจสอบจากศุลกากรหรือตัวแทนของหน่วยงานอื่น แต่อย่างไรก็ตามคุณควรที่จะทราบว่ารายการสิ่งของใดบ้างที่เป็นสิ่งของต้องห้าม

 

ผู้ให้บริการขนส่งจะไม่ขนส่งสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือผิดข้อบังคับของรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่นในประเทศต้นทางหรือประเทศปลายทาง หรือสินค้าที่อาจละเมิดการส่งออก, การนำเข้า, หรือละเมิดกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง, หรือเป็นสินค้าที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของพนักงาน ตัวแทนหรือวิธีการขนส่ง, หรือสร้างความเสียหายให้แก่สินค้าหรืออุปกรณ์อื่น ๆ หรือในทางที่ไม่คุ้มค่าต่อการขนส่ง

 

แหล่งที่มา

https://www.parcelhero.com/en-gb/terms/prohibited-items

 

https://www.postoffice.co.uk/mail/international-what-can-i-send

 

https://www.eurosender.com/blog/en/shipping-prohibited-items 

 

 14-thebox108_comLAYLA

 

MENU

โทรหาเรา คลิกเลย!

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.