ราคาส่ง

ขายปลีก

14.00

กล่อง ได คั ท ก

​กล่องไดคัท

14x20x6 cm.​

ราคาปลีก

5.50

กล่อง ได คั ท ข

​กล่องไดคัท

17x25x9 cm.​

ราคาปลีก

8.00

กล่อง ได คั ท ค

​กล่องไดคัท

20x30x11 cm.​

ราคาปลีก

11.00

กล่อง ได คั ท 0

​กล่องไดคัท

11x17x6 cm.​

ราคาปลีก

5.00

0

กล่อง ได คั ท ง

​กล่องไดคัท

22x35x14 cm.​

ราคาปลีก

15.00

กล่อง ได คั ท จ

​กล่องไดคัท

24x40x17 cm.

ราคาปลีก

20.0

ตัวตัดเทป

​ตัวตัดเทป

ราคาปลีก

85.00

7x10 นิ้ว​

10ซอง

ซองกันกระแทก 10ซอง

ซองกันกระแทก

ราคาปลีก

60.00

50ซอง

ซองขยายข้าง 50ซอง

ซองขยายข้าง​

9x12 3/4 นิ้ว​

ราคาปลีก

150.00

เชือกขาวเบอร์ 18

เชือกขาวเบอร์ 18

1 กิโลกรัม

ราคาปลีก

170.00

45 หลา

เทปขุ่น 2นิ้ว

เทปขุ่น 2 นิ้ว

ราคาปลีก

26.00

50ซอง

ซองธรรมดา 50ซอง

ซองธรรมดา​

7x10 นิ้ว​

ราคาปลีก

90.00

100 หลา

เทปขุ่น 2นิ้ว

เทปขุ่น 2 นิ้ว

ราคาปลีก

30.00

ตารางสินค้า

จำนวน/ชิ้น​

ขนาด​

ประเภทสินค้า​

​กล่องไดคัด 0

​กล่องไดคัด ก

​กล่องไดคัด ข

​กล่องไดคัด ค

​กล่องไดคัด ง

​กล่องไดคัด จ

​ตัวตัดเทป

แอร์บับเบิ้ล​

แอร์บับเบิ้ล​

ซองพลาสติก​

ซองพลาสติก​

11x17x6 cm​

14x20x6 cm​

17x25x9 cm​

20x30x11 cm​

22x35x14 cm​

24x40x12 cm​

43x80 m​

65x100 m​

11x13 นิ้ว​

11x13 นิ้ว​

5.00​

5.50​

8.00​

11.00​

15.00​

20.00​

85.00​

290.00​

370.00​

230.00​

430.00​

10

10

50

50

50

50

1

1

1

1

1

60.00​

90.00​

150.00​

180.00​

85.00​

115.00​

90.00​

170.00​

15.00​

30.00​

26.00​

7x10 นิ้ว​

9x12 3/4 นิ้ว​

9x12 3/4 นิ้ว

11x17 นิ้ว​

22x35x14 cm​

9x12 3/4 นิ้ว​

1/2 kg.​

1 kg.

ยาว 45 หลา

ยาว 100 หลา​

ยาว 45 หลา​

ซองเอกสาร​

​ซองขยายข้าง

​ซองขยายข้าง

ซองกันกระแทก​

​ซองกันกระแทก

​ซองเอกสาร

​เชือกขาวเบอร์ 18

เชือกขาวเบอร์ 18​

เทปใส 2 นิ้ว

เทปใส 2 นิ้ว​

เทปขุ่น 2 นิ้ว

1

1

1

1

1

1

1

50

1

1

100

ราคา

จำนวน/ชิ้น​

ราคา

ขนาด​

ประเภทสินค้า​

The box’s Products

​กล่องไปรษณีย์

The box’s Products

​กล่องไดคัท

The box’s Products

ซองจดหมาย

5.00​

5.50​

8.00​

11.00​

15.00​

20.00​

75.00​

290.00​

360.00​

230.00​

430.00​

1

1

1

1

1

1

1

1

1

50

100

​กล่องไดคัด 0

​กล่องไดคัด ก

​กล่องไดคัด ข

​กล่องไดคัด ค

​กล่องไดคัด ง

​กล่องไดคัด จ

​ตัวตัดเทป

แอร์บับเบิ้ล​

แอร์บับเบิ้ล​

ซองพลาสติก​

ซองพลาสติก​

11x17x6 cm​

14x20x6 cm​

17x25x9 cm​

20x30x11 cm​

22x35x14 cm​

24x40x12 cm​

43x80 m​

65x100 m​

11x13 นิ้ว​

11x13 นิ้ว​

ประเภทสินค้า​

ขนาด​

ราคา

จำนวน​

ประเภทสินค้า​

ขนาด​

ราคา

จำนวน​

55.00​

85.00​

140.00​

85.00​

170.00​

110.00​

80.00​

26.00​

26.00​

160.00​

13.00​

10

10

50

50

50

50

1

1

1

1

1

7x10 นิ้ว​

9x12 3/4 นิ้ว​

9x12 3/4 นิ้ว

22x35x14 cm​

11x17 นิ้ว​

9x12 3/4 นิ้ว​

ยาว 100 หลา​

ยาว 45 หลา​

1 kg.​

ยาว 45 หลา

1/2 kg.​

​ซองกันกระแทก

ซองกันกระแทก​

​ซองขยายข้าง

ซองเอกสาร​

​ซองขยายข้าง

​ซองเอกสาร

​เชือกขาวเบอร์18

เทปใส 2 นิ้ว​

เชือกขาวเบอร์18​

เทปใส 2 นิ้ว

เทปขุ่น 2 นิ้ว

อุปกรณ์แพ็คของ​

The box’s Products

กล่องไปรษณีย์ 00

​กล่องไปรษณีย์

00

ราคปลีก

2.20

9.75x14x6 cm.​

กล่องไปรษณีย์ 0

​กล่องไปรษณีย์

0

ราคาปลีก

2.40

11x17x6 cm.​

​กล่องไปรษณีย์

0+4

ราคาปลีก

3.20

11x17x10 cm.​

กล่องไปรษณีย์ 0+4
กล่องไปรษณีย์ A

​กล่องไปรษณีย์

A

ราคาปลีก

3.20

14x20x6 cm.​

กล่องไปรษณีย์ AA

​กล่องไปรษณีย์

AA

ราคาปลีก

3.20

13x17x7 cm.​

​กล่องไปรษณีย์

2A

ราคาปลีก

4.00

14x20x12 cm.​

กล่องไปรษณีย์ 2A

​กล่องไปรษณีย์

B

ราคาปลีก

4.20

17x25x9 cm.​

กล่องไปรษณีย์ B

​กล่องไปรษณีย์

2B

ราคาปลีก

5.70

17x25x18 cm.​

กล่องไปรษณีย์ 2B

​กล่องไปรษณีย์

C

ราคาปลีก

5.50

20x30x11 cm.​

กล่องไปรษณีย์ C

​กล่องไปรษณีย์

CD

ราคาปลีก

5.50

15x15x15 cm.

กล่องไปรษณีย์ CD

​กล่องไปรษณีย์

C+8

ราคาปลีก

7.50

20x30x19 cm.​

กล่องไปรษณีย์ C+8

​กล่องไปรษณีย์

D

ราคาปลีก

7.50

22x35x14 cm.​

กล่องไปรษณีย์ D

​กล่องไปรษณีย์

E

ราคาปลีก

8.90

24x40x17 cm.​

กล่องไปรษณีย์ E

​กล่องไปรษณีย์

F

ราคาปลีก

13.50

31x36x13 cm.​

small

กล่องไปรษณีย์ Fsmall

​กล่องไปรษณีย์

F

ราคาปลีก

18.00

32x48x30 cm.​

big

​กล่องไปรษณีย์

30x45x22 cm.​

กล่องไปรษณีย์ ฉ

ราคาปลีก

15.00

​กล่องไปรษณีย์

7

ราคาปลีก

24.00

35x50x32 cm.​

กล่องไปรษณีย์ 7

​กล่องไปรษณีย์

I

ราคาปลีก

45.00

45x55x40 cm​

กล่องไปรษณีย์ I

​กล่องไปรษณีย์

G

ราคาปลีก

15.00

31x36x26 cm.​

กล่องไปรษณีย์ G

​กล่องไปรษณีย์

H

ราคาปลีก

25.00

41x45x35 cm.​

กล่องไปรษณีย์ H
ซองธรรมดา 50ซอง

ซองธรรมดา​​

9x12 3/4 นิ้ว​

ราคาปลีก

115.00

50ซอง

ซองกันกระแทก

10ซอง

9x12 3/4"

ซองกันกระแทก 10ซอง

ราคาปลีก

90.00

50ซอง

ซองขยายข้าง 50ซอง

ซองขยายข้าง​

11x17 นิ้ว​

ราคาปลีก

180.00

ซองเอกสาร 50ซอง

ซองเอกสาร​

7x10 นิ้ว​

ราคาปลีก

90.00

50ซอง

แอร์บับเบิ้ล (เมตร)​

.43x80 m​

ราคาปลีก

290.00

 

แอร์บับเบิ้ล (เมตร)

แอร์บับเบิ้ล (ม้วน)​

.65x100 m​

ราคาปลีก

370.00

แอร์บับเบิ้ล (ม้วน)

เชือกขาวเบอร์18

1/2 กิโลกรัม

ราคาปลีก

90.00

เชือกขาวเบอร์ 18
เทปกาว

เทปกาว

45 หลา

ราคาปลีก

15.00

9x12 3/4 นิ้ว​

50ซอง

ซองเอกสาร 50ซอง

ซองเอกสาร

ราคาปลีก

 

115.00

เทปกาว

100 หลา

ราคาปลีก

26.00

โทรหาเรา คลิกเลย!

โรงงาน ผลิต กล่อง ไปรษณีย์, ซอง ไปรษณีย์, สาย รัด พลาสติก, กล่อง ไปรษณีย์ ฝา ชน, พลาสติก กัน กระแทก, กล่อง ได คั ท, ซอง บั บ เบิ้ ล

MENU

โทรหาเรา คลิกเลย!

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.