​กล่องไปรษณีย์

F

ราคาส่ง

ขายปลีก

8.26

12.50

31x36x13 cm.​

small

กล่องไปรษณีย์ Fsmall

​กล่องไปรษณีย์

G

ราคาส่ง

ขายปลีก

9.82

12.00

31x36x26 cm.​

กล่องไปรษณีย์ G

​กล่องไปรษณีย์

H

ราคาส่ง

ขายปลีก

18.46

22.00

41x45x35 cm.​

กล่องไปรษณีย์ H

​กล่องไปรษณีย์

7

ราคาส่ง

ขายปลีก

17.40

22.00

35x50x32 cm.​

กล่องไปรษณีย์ 7

​กล่องไปรษณีย์

I

ราคาส่ง

ขายปลีก

39.00

42.00

45x55x40 cm​

กล่องไปรษณีย์ I

ราคาส่ง

ขายปลีก

14.00

กล่อง ได คั ท ก

​กล่องไดคัท

14x20x6 cm.​

ราคาส่ง

ขายปลีก

5.50

xx.xx

กล่อง ได คั ท ข

​กล่องไดคัท

17x25x9 cm.​

ราคาส่ง

ขายปลีก

8.00

xx.xx

กล่อง ได คั ท ค

​กล่องไดคัท

20x30x11 cm.​

ราคาส่ง

ขายปลีก

11.00

xx.xx

กล่อง ได คั ท 0

​กล่องไดคัท

11x17x6 cm.​

ราคาส่ง

ขายปลีก

5.00

xx.xx

0

กล่อง ได คั ท ง

​กล่องไดคัท

22x35x14 cm.​

ราคาส่ง

ขายปลีก

15.00

xx.xx

กล่อง ได คั ท จ

​กล่องไดคัท

24x40x17 cm.

ราคาส่ง

ขายปลีก

20.00

xx.xx

​ตัวตัดเทป

ราคาส่ง

ขายปลีก

75.00

75.00

ตัวตัดเทป
ซองธรรมดา 50ซอง

ซองธรรมดา​​

9x12 3/4 นิ้ว​

ราคาส่ง

ขายปลีก

110.00

90.00

50ซอง

7x10 นิ้ว​

10ซอง

ซองกันกระแทก

ราคาส่ง

ขายปลีก

55.00

47.00

ซองกันกระแทก 10ซอง

50ซอง

ซองขยายข้าง 50ซอง

ซองขยายข้าง​

9x12 3/4 นิ้ว​

ราคาส่ง

ขายปลีก

140.00

125.00

50ซอง

ซองขยายข้าง 50ซอง

ซองขยายข้าง​

11x17 นิ้ว​

ราคาส่ง

ขายปลีก

170.00

135.00

ซองเอกสาร 50ซอง

ซองเอกสาร​

7x10 นิ้ว​

ราคาส่ง

ขายปลีก

85.00

xx.xx

50ซอง

เชือกขาวเบอร์ 18

เชือกขาวเบอร์ 18

1 กิโลกรัม

ราคาส่ง

ขายปลีก

160.00

120.00

เทปกาว

เทปกาว

45 หลา

ราคาส่ง

ขายปลีก

13.00

9.00

45 หลา

เทปขุ่น 2 นิ้ว

ราคาส่ง

ขายปลีก

26.00

xx.xx

เทปขุ่น 2นิ้ว

50ซอง

ซองธรรมดา 50ซอง

ซองธรรมดา​

7x10 นิ้ว​

ราคาส่ง

ขายปลีก

85.00

80.00

ซองกันกระแทก

10ซอง

9x12 3/4"

ซองกันกระแทก 10ซอง

ราคาส่ง

59.00

ขายปลีก

85.00

​กล่องไปรษณีย์

30x45x22 cm.​

กล่องไปรษณีย์ ฉ

ราคาส่ง

ขายปลีก

14.00

10.69

100 หลา

เทปขุ่น 2 นิ้ว

ราคาส่ง

ขายปลีก

26.00

17.50

เทปขุ่น 2นิ้ว

เชือกขาวเบอร์18

1/2 กิโลกรัม

ราคาส่ง

ขายปลีก

80.00

60.00

เชือกขาวเบอร์ 18

9x12 3/4 นิ้ว​

50ซอง

ซองเอกสาร 50ซอง

ซองเอกสาร

ราคาส่ง

ขายปลีก

110.00

xx.xx

เทปกาว

100 หลา

ราคาส่ง

ขายปลีก

26.00

17.50

แอร์บับเบิ้ล (เมตร)​

.43x80 m​

ราคาส่ง

ขายปลีก

290.00

10.00

แอร์บับเบิ้ล (เมตร)

แอร์บับเบิ้ล (ม้วน)​

.65x100 m​

ราคาส่ง

ขายปลีก

360.00

200.00

แอร์บับเบิ้ล (ม้วน)

ตารางสินค้า

จำนวน/ชิ้น​

ขนาด​

ประเภทสินค้า​

​กล่องไดคัด 0

​กล่องไดคัด ก

​กล่องไดคัด ข

​กล่องไดคัด ค

​กล่องไดคัด ง

​กล่องไดคัด จ

​ตัวตัดเทป

แอร์บับเบิ้ล​

แอร์บับเบิ้ล​

ซองพลาสติก​

ซองพลาสติก​

11x17x6 cm​

14x20x6 cm​

17x25x9 cm​

20x30x11 cm​

22x35x14 cm​

24x40x12 cm​

43x80 m​

65x100 m​

11x13 นิ้ว​

11x13 นิ้ว​

5.00​

5.50​

8.00​

11.00​

15.00​

20.00​

75.00​

290.00​

360.00​

230.00​

430.00​

10

10

50

50

50

50

1

1

1

1

1

55.00​

85.00​

140.00​

170.00​

85.00​

110.00​

80.00​

160.00​

13.00​

26.00​

26.00​

7x10 นิ้ว​

9x12 3/4 นิ้ว​

9x12 3/4 นิ้ว

11x17 นิ้ว​

22x35x14 cm​

9x12 3/4 นิ้ว​

1/2 kg.​

1 kg.

ยาว 45 หลา

ยาว 100 หลา​

ยาว 45 หลา​

ซองเอกสาร​

​ซองขยายข้าง

​ซองขยายข้าง

ซองกันกระแทก​

​ซองกันกระแทก

​ซองเอกสาร

​เชือกขาวเบอร์ 18

เชือกขาวเบอร์ 18​

เทปใส 2 นิ้ว

เทปใส 2 นิ้ว​

เทปขุ่น 2 นิ้ว

1

1

1

1

1

1

1

50

1

1

100

ราคา

จำนวน/ชิ้น​

ราคา

ขนาด​

ประเภทสินค้า​

The box’s Products

​กล่องไปรษณีย์

The box’s Products

​กล่องไดคัท

The box’s Products

ซองจดหมาย

5.00​

5.50​

8.00​

11.00​

15.00​

20.00​

75.00​

290.00​

360.00​

230.00​

430.00​

1

1

1

1

1

1

1

1

1

50

100

​กล่องไดคัด 0

​กล่องไดคัด ก

​กล่องไดคัด ข

​กล่องไดคัด ค

​กล่องไดคัด ง

​กล่องไดคัด จ

​ตัวตัดเทป

แอร์บับเบิ้ล​

แอร์บับเบิ้ล​

ซองพลาสติก​

ซองพลาสติก​

11x17x6 cm​

14x20x6 cm​

17x25x9 cm​

20x30x11 cm​

22x35x14 cm​

24x40x12 cm​

43x80 m​

65x100 m​

11x13 นิ้ว​

11x13 นิ้ว​

ประเภทสินค้า​

ขนาด​

ราคา

จำนวน​

ประเภทสินค้า​

ขนาด​

ราคา

จำนวน​

55.00​

85.00​

140.00​

85.00​

170.00​

110.00​

80.00​

26.00​

26.00​

160.00​

13.00​

10

10

50

50

50

50

1

1

1

1

1

7x10 นิ้ว​

9x12 3/4 นิ้ว​

9x12 3/4 นิ้ว

22x35x14 cm​

11x17 นิ้ว​

9x12 3/4 นิ้ว​

ยาว 100 หลา​

ยาว 45 หลา​

1 kg.​

ยาว 45 หลา

1/2 kg.​

​ซองกันกระแทก

ซองกันกระแทก​

​ซองขยายข้าง

ซองเอกสาร​

​ซองขยายข้าง

​ซองเอกสาร

​เชือกขาวเบอร์18

เทปใส 2 นิ้ว​

เชือกขาวเบอร์18​

เทปใส 2 นิ้ว

เทปขุ่น 2 นิ้ว

อุปกรณ์แพ็คของ​

The box’s Products

กล่องไปรษณีย์ 00

​กล่องไปรษณีย์

00

ราคปลีก

1.55

9.75x14x6 cm.​

กล่องไปรษณีย์ 0

​กล่องไปรษณีย์

0

ราคาปลีก

1.66

11x17x6 cm.​

​กล่องไปรษณีย์

0+4

ราคาปลีก

2.44

11x17x10 cm.​

กล่องไปรษณีย์ 0+4
กล่องไปรษณีย์ A

​กล่องไปรษณีย์

A

ราคาปลีก

2.33

14x20x6 cm.​

กล่องไปรษณีย์ AA

​กล่องไปรษณีย์

AA

ราคาปลีก

2.44

13x17x7 cm.​

​กล่องไปรษณีย์

2A

ราคาปลีก

2.88

14x20x12 cm.​

กล่องไปรษณีย์ 2A

​กล่องไปรษณีย์

B

ราคาปลีก

3.11

17x25x9 cm.​

กล่องไปรษณีย์ B

​กล่องไปรษณีย์

2B

ราคาปลีก

4.27

17x25x18 cm.​

กล่องไปรษณีย์ 2B

​กล่องไปรษณีย์

C

ราคาปลีก

4.22

20x30x11 cm.​

กล่องไปรษณีย์ C

​กล่องไปรษณีย์

CD

ราคาปลีก

3.78

15x15x15 cm.

กล่องไปรษณีย์ CD

​กล่องไปรษณีย์

C+8

ราคาปลีก

7.50

20x30x19 cm.​

กล่องไปรษณีย์ C+8

​กล่องไปรษณีย์

D

ราคาส่ง

5.48

22x35x14 cm.​

กล่องไปรษณีย์ D

​กล่องไปรษณีย์

E

ราคาส่ง

6.98

24x40x17 cm.​

กล่องไปรษณีย์ E

1.65

​กล่องไปรษณีย์

F

ราคาส่ง

ขายปลีก

13.78

16.00

32x48x30 cm.​

big

โทรหาเรา คลิกเลย!

โรงงาน ผลิต กล่อง ไปรษณีย์, ซอง ไปรษณีย์, สาย รัด พลาสติก, กล่อง ไปรษณีย์ ฝา ชน, พลาสติก กัน กระแทก, กล่อง ได คั ท, ซอง บั บ เบิ้ ล

MENU

โทรหาเรา คลิกเลย!

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.