ราคาส่ง

ขายปลีก

14.00

กล่อง ได คั ท ก

​กล่องไดคัท

14x20x6 cm.​

ราคาปลีก

5.50

กล่อง ได คั ท ข

​กล่องไดคัท

17x25x9 cm.​

ราคาปลีก

8.00

กล่อง ได คั ท ค

​กล่องไดคัท

20x30x11 cm.​

ราคาปลีก

11.00

กล่อง ได คั ท 0

​กล่องไดคัท

11x17x6 cm.​

ราคาปลีก

5.00

0

กล่อง ได คั ท ง

​กล่องไดคัท

22x35x14 cm.​

ราคาปลีก

15.00

กล่อง ได คั ท จ

​กล่องไดคัท

24x40x17 cm.

ราคาปลีก

20.0

ตัวตัดเทป

​ตัวตัดเทป

ราคาปลีก

85.00

7x10 นิ้ว​

10ซอง

ซองกันกระแทก 10ซอง

ซองกันกระแทก

ราคาปลีก

60.00

50ซอง

ซองขยายข้าง 50ซอง

ซองขยายข้าง​

9x12 3/4 นิ้ว​

ราคาปลีก

150.00

เชือกขาวเบอร์ 18

เชือกขาวเบอร์ 18

1 กิโลกรัม

ราคาปลีก

170.00

45 หลา

เทปขุ่น 2นิ้ว

เทปขุ่น 2 นิ้ว

ราคาปลีก

26.00

50ซอง

ซองธรรมดา 50ซอง

ซองธรรมดา​

7x10 นิ้ว​

ราคาปลีก

90.00

100 หลา

เทปขุ่น 2นิ้ว

เทปขุ่น 2 นิ้ว

ราคาปลีก

30.00

ตารางสินค้า

จำนวน/ชิ้น​

ขนาด​

ประเภทสินค้า​

​กล่องไดคัด 0

​กล่องไดคัด ก

​กล่องไดคัด ข

​กล่องไดคัด ค

​กล่องไดคัด ง

​กล่องไดคัด จ

​ตัวตัดเทป

แอร์บับเบิ้ล​

แอร์บับเบิ้ล​

ซองพลาสติก​

ซองพลาสติก​

11x17x6 cm​

14x20x6 cm​

17x25x9 cm​

20x30x11 cm​

22x35x14 cm​

24x40x12 cm​

43x80 m​

65x100 m​

11x13 นิ้ว​

11x13 นิ้ว​

5.00​

5.50​

8.00​

11.00​

15.00​

20.00​

85.00​

290.00​

370.00​

230.00​

430.00​

10

10

50

50

50

50

1

1

1

1

1

60.00​

90.00​

150.00​

180.00​

85.00​

115.00​

90.00​

170.00​

15.00​

30.00​

26.00​

7x10 นิ้ว​

9x12 3/4 นิ้ว​

9x12 3/4 นิ้ว

11x17 นิ้ว​

22x35x14 cm​

9x12 3/4 นิ้ว​

1/2 kg.​

1 kg.

ยาว 45 หลา

ยาว 100 หลา​

ยาว 45 หลา​

ซองเอกสาร​

​ซองขยายข้าง

​ซองขยายข้าง

ซองกันกระแทก​

​ซองกันกระแทก

​ซองเอกสาร

​เชือกขาวเบอร์ 18

เชือกขาวเบอร์ 18​

เทปใส 2 นิ้ว

เทปใส 2 นิ้ว​

เทปขุ่น 2 นิ้ว

1

1

1

1

1

1

1

50

1

1

100

ราคา

จำนวน/ชิ้น​

ราคา

ขนาด​

ประเภทสินค้า​

The box’s Products

​กล่องไปรษณีย์

The box’s Products

​กล่องไดคัท

The box’s Products

ซองจดหมาย

5.00​

5.50​

8.00​

11.00​

15.00​

20.00​

75.00​

290.00​

360.00​

230.00​

430.00​

1

1

1

1

1

1

1

1

1

50

100

​กล่องไดคัด 0

​กล่องไดคัด ก

​กล่องไดคัด ข

​กล่องไดคัด ค

​กล่องไดคัด ง

​กล่องไดคัด จ

​ตัวตัดเทป

แอร์บับเบิ้ล​

แอร์บับเบิ้ล​

ซองพลาสติก​

ซองพลาสติก​

11x17x6 cm​

14x20x6 cm​

17x25x9 cm​

20x30x11 cm​

22x35x14 cm​

24x40x12 cm​

43x80 m​

65x100 m​

11x13 นิ้ว​

11x13 นิ้ว​

ประเภทสินค้า​

ขนาด​

ราคา

จำนวน​

ประเภทสินค้า​

ขนาด​

ราคา

จำนวน​

55.00​

85.00​

140.00​

85.00​

170.00​

110.00​

80.00​

26.00​

26.00​

160.00​

13.00​

10

10

50

50

50

50

1

1

1

1

1

7x10 นิ้ว​

9x12 3/4 นิ้ว​

9x12 3/4 นิ้ว

22x35x14 cm​

11x17 นิ้ว​

9x12 3/4 นิ้ว​

ยาว 100 หลา​

ยาว 45 หลา​

1 kg.​

ยาว 45 หลา

1/2 kg.​

​ซองกันกระแทก

ซองกันกระแทก​

​ซองขยายข้าง

ซองเอกสาร​

​ซองขยายข้าง

​ซองเอกสาร

​เชือกขาวเบอร์18

เทปใส 2 นิ้ว​

เชือกขาวเบอร์18​

เทปใส 2 นิ้ว

เทปขุ่น 2 นิ้ว

อุปกรณ์แพ็คของ​

The box’s Products

กล่องไปรษณีย์ 00

​กล่องไปรษณีย์

00

ราคปลีก

2.20

9.75x14x6 cm.​

กล่องไปรษณีย์ 0

​กล่องไปรษณีย์

0

ราคาปลีก

2.40

11x17x6 cm.​

​กล่องไปรษณีย์

0+4

ราคาปลีก

3.20

11x17x10 cm.​

กล่องไปรษณีย์ 0+4
กล่องไปรษณีย์ A

​กล่องไปรษณีย์

A

ราคาปลีก

3.20

14x20x6 cm.​

กล่องไปรษณีย์ AA

​กล่องไปรษณีย์

AA

ราคาปลีก

3.20

13x17x7 cm.​

​กล่องไปรษณีย์

2A

ราคาปลีก

4.00

14x20x12 cm.​

กล่องไปรษณีย์ 2A

​กล่องไปรษณีย์

B

ราคาปลีก

4.20

17x25x9 cm.​

กล่องไปรษณีย์ B

​กล่องไปรษณีย์

2B

ราคาปลีก

5.70

17x25x18 cm.​

กล่องไปรษณีย์ 2B

​กล่องไปรษณีย์

C

ราคาปลีก

5.50

20x30x11 cm.​

กล่องไปรษณีย์ C

​กล่องไปรษณีย์

CD

ราคาปลีก

5.50

15x15x15 cm.

กล่องไปรษณีย์ CD

​กล่องไปรษณีย์

C+8

ราคาปลีก

7.50

20x30x19 cm.​

กล่องไปรษณีย์ C+8

​กล่องไปรษณีย์

D

ราคาปลีก

7.50

22x35x14 cm.​

กล่องไปรษณีย์ D

​กล่องไปรษณีย์

E

ราคาปลีก

8.90

24x40x17 cm.​

กล่องไปรษณีย์ E

​กล่องไปรษณีย์

F

ราคาปลีก

13.50

31x36x13 cm.​

small

กล่องไปรษณีย์ Fsmall

​กล่องไปรษณีย์

F

ราคาปลีก

18.00

32x48x30 cm.​

big

​กล่องไปรษณีย์

30x45x22 cm.​

กล่องไปรษณีย์ ฉ

ราคาปลีก

15.00

​กล่องไปรษณีย์

7

ราคาปลีก

24.00

35x50x32 cm.​

กล่องไปรษณีย์ 7

​กล่องไปรษณีย์

I

ราคาปลีก

45.00

45x55x40 cm​

กล่องไปรษณีย์ I

​กล่องไปรษณีย์

G

ราคาปลีก

15.00

31x36x26 cm.​

กล่องไปรษณีย์ G

​กล่องไปรษณีย์

H

ราคาปลีก

25.00

41x45x35 cm.​

กล่องไปรษณีย์ H
ซองธรรมดา 50ซอง

ซองธรรมดา​​

9x12 3/4 นิ้ว​

ราคาปลีก

115.00

50ซอง

ซองกันกระแทก

10ซอง

9x12 3/4"

ซองกันกระแทก 10ซอง

ราคาปลีก

90.00

50ซอง

ซองขยายข้าง 50ซอง

ซองขยายข้าง​

11x17 นิ้ว​

ราคาปลีก

180.00

ซองเอกสาร 50ซอง

ซองเอกสาร​

7x10 นิ้ว​

ราคาปลีก

90.00

50ซอง

แอร์บับเบิ้ล (เมตร)​

.43x80 m​

ราคาปลีก

290.00

 

แอร์บับเบิ้ล (เมตร)

แอร์บับเบิ้ล (ม้วน)​

.65x100 m​

ราคาปลีก

370.00

แอร์บับเบิ้ล (ม้วน)

เชือกขาวเบอร์18

1/2 กิโลกรัม

ราคาปลีก

90.00

เชือกขาวเบอร์ 18
เทปกาว

เทปกาว

45 หลา

ราคาปลีก

15.00

9x12 3/4 นิ้ว​

50ซอง

ซองเอกสาร 50ซอง

ซองเอกสาร

ราคาปลีก

 

115.00

เทปกาว

100 หลา

ราคาปลีก

26.00

Call Center

091 982 9491

Line ID : @thebox108​

โรงงาน ผลิต กล่อง ไปรษณีย์, ซอง ไปรษณีย์, สาย รัด พลาสติก, กล่อง ไปรษณีย์ ฝา ชน, พลาสติก กัน กระแทก, กล่อง ได คั ท, ซอง บั บ เบิ้ ล

MENU

091-982-9491​